Home Tags Wimpingula

Tag: wimpingula

Umusepela Chile Ft Lachofe- Wimpingula lyrics

  Umusepela chile (WIMPINGULA LYRICS) (Intro ) Private label Death Raw. Bwafya (x 10) (Wimpingula boi) Umusepela Chile Wimpingula No . Lachofe on the CHORUS. (Chorus) Wimpingula boi (Finshi fimbi) Wimpingula No Wimpingula boi (pingula) Wimpingula No (Wimpingula) Pantu...
- Advertisement -

LATEST